Mentalsport®-program
for bedre hukommelse


Ved hjelp av dette programmet kan alle lære nye ting raskere. Det er et verktøy bedriftens ledelse kan bruke for å oppnå en bedre opplæring av medarbeidere. Teknikkene kan også brukes i studiesammenheng.
Du lærer å bruke din hukommelse mer aktivt, f.eks. ved å huske navn og ansikter bedre, lære taler utenat på en raskere måte, huske viktige detaljer, gjøremål, møter, tallmateriell o.l., med større sikkerhet.

Mentalsport hjelper deg til å oppdage, utvikle og dra fordeler av dine skjulte talenter