Mentalsport®-program
for effektiv kommunikasjon


Få er klar over at det å lytte er en ferdighet som kan læres på lik linje med å lese, skrive og regne. Her er "dataprogrammet" som gjør det mulig å unngå mange misforståelser og feiltolkninger. Du lærer å uttrykke deg på en slik måte at folk lytter til deg.