Mentalsport®-program
for eksperimentell intuisjon


Dataprogrammet vender helt opp ned på en alminnelig innstilling til parapsykiske fenomener. En moden forståelse av parapsykiske evner, ESP (Ekstra Sensory Perception) og PK (Psykokinese), vil utvide den åndelige horisont og overskride de kjente grenser for tid og rom.