Mentalsport®-program
for målsetting


Programmet analyserer dine medfødte talenter og tillærte kunnskaper. På det profesjonelle området:
Yrkesvalg, forfremmelse, utvidet produktkunnskap, større evne til å ta avgjørelser raskt og riktig, delegere myndighet, behandle penger mer effektivt osv. På det personlige plan:
Få riktige treningsvaner, bedre dine idrettsprestasjoner, bli slankere, slutte å røyke, få mer energi, få større taleferdigheter, øke konsentrasjonsevnen, lese raskere, større selvsikkerhet o.l.
På det familiære og samfunnsmessige plan: Å forstå andre bedre, være mer tålmodig, oppdra barn til større ansvar, beskytte miljøet osv.