Mentalsport®-program
for ny kreativitet


Det er en hårfin balanse mellom det å ha fordommer og det å være fordomsfri. Kreativitetsprogrammet gir forutsetninger for å finne rette balansen som resulterer i nye og verdifulle ideer og problemløsninger.

Et naturlig resultat av Mentalsport er at du får kontroll over stress og bekymringer.

Mentalsport forhindrer at du brenner deg ut.