Mentalsport®-program
for praktisk tidskontroll


Tiden er et paradoks. Vi har all den tid som finnes, men likevel ikke nok! Dette programmet hjelper deg å få utført det som er viktig for deg å gjøre. Programmet gjør det mulig å forkorte eller forlenge tiden.
Du får mer ut av tiden.