Mentalsport®-program
for utvidet intelligens


Intelligens kan utvikles når du vet hvordan hjernen behandler informasjon. Ved hjelp av dette programmet reduseres mulighetene for feiltenking, mens evnen til å oppfatte forbedres.